azoth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azoth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azoth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azoth.

Từ điển Anh Việt

  • azoth

    * danh từ

    thủy ngân

    kim đan