azolla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azolla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azolla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azolla.

Từ điển Anh Việt

 • azolla

  /ə'zoulə/

  * danh từ

  (thực vật học) bèo dâu, bèo hoa dâu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • azolla

  a genus of fern sometimes placed in its own family Azollaceae

  Synonyms: genus Azolla