azoic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azoic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azoic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azoic.

Từ điển Anh Việt

 • azoic

  /ə'zouik/

  * tính từ

  vô sinh

  (địa lý,địa chất) không có tàn tích hữu cơ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • azoic

  before the appearance of life

  azoic rocks contain not organic remains