azonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azonic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • azonic

    not restricted to any particular zone or region

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).