azym nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azym nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azym giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azym.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azym

    * kinh tế

    bánh mì không men