azymic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azymic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azymic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azymic.

Từ điển Anh Việt

  • azymic

    * tính từ

    không lên men

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azymic

    * kinh tế

    không có khả năng lên men