azurit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azurit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azurit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azurit.

Từ điển Anh Việt

  • azurit

    /'æʤurait/

    * danh từ

    (khoáng chất) azurit