azin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azin.

Từ điển Anh Việt

  • azin

    * danh từ

    (hoá học) Azin