azimuth nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azimuth nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azimuth giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azimuth.

Từ điển Anh Việt

 • azimuth

  /'æziməθ/

  * danh từ

  góc phương vị

  magnette azimuth: góc phương vị tư

 • azimuth

  (Tech) độ phương vị, góc phương [TN]; góc cực

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • azimuth

  * kỹ thuật

  độ phương vị

  góc cực

  góc phương

  góc phương vị

  phương vị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • azimuth

  the azimuth of a celestial body is the angle between the vertical plane containing it and the plane of the meridian

  Synonyms: AZ