azalea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azalea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azalea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azalea.

Từ điển Anh Việt

  • azalea

    /ə'zeiliə/

    * danh từ

    (thực vật học) cây khô (họ đỗ quyên)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • azalea

    any of numerous ornamental shrubs grown for their showy flowers of various colors