azygos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azygos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azygos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azygos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • azygos

    Similar:

    azygous: occurring singly; not one of a pair

    the azygous muscle of the uvula

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).