azeri nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azeri nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azeri giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azeri.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • azeri

    an ethnic group living in Azerbaijan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).