az zarqa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

az zarqa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm az zarqa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của az zarqa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • az zarqa

    city in northwestern Jordan

    Synonyms: Zarqa

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).