azusa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azusa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azusa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azusa.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • azusa

    * kỹ thuật

    máy dò