acc nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acc nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acc giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acc.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • acc

    Similar:

    air combat command: a command that is the primary provider of air combat weapon systems to the United States Air Force; operates fighter, bomber, reconnaissance, battle-management, and rescue aircraft

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).