accusal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accusal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accusal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accusal.

Từ điển Anh Việt

 • accusal

  sự kết tội, sự buộc tội; sự bị kết tội

  sự tố cáo

  cáo trạng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accusal

  Similar:

  accusation: a formal charge of wrongdoing brought against a person; the act of imputing blame or guilt