acceder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

acceder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm acceder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của acceder.

Từ điển Anh Việt

  • acceder

    xem accede