accorde nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accorde nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accorde giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accorde.

Từ điển Anh Việt

 • accorde

  * danh từ

  hòa ước

  * động từ

  hoà hợp; phù hợp

  cho, ban cho, chấp thuận