accm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accm

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    abculong centimét