accustom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accustom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accustom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accustom.

Từ điển Anh Việt

 • accustom

  /ə'kʌstəm/

  * ngoại động từ

  làm cho quen, tập cho quen

  to accustom oneself to something: làm cho quen với việc gì

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accustom

  Similar:

  habituate: make psychologically or physically used (to something)

  She became habituated to the background music