accrued nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accrued nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accrued giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accrued.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accrued

  periodically accumulated over time

  accrued interest

  accrued leave

  Synonyms: accumulated

  Similar:

  accrue: grow by addition

  The interest accrues

  accrue: come into the possession of

  The house accrued to the oldest son

  Synonyms: fall

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).