accident nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accident nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accident giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accident.

Từ điển Anh Việt

 • accident

  /'æksidənt/

  * danh từ

  sự rủi ro, tai nạn, tai biến

  without accident: an toàn không xảy ra tai nạn

  to meet with an accident: gặp rủi ro; gặp tai nạn, gặp tai biến

  sự tình cờ, sự ngẫu nhiên

  by accident: tình cờ, ngẫu nhiên

  cái phụ, cái không chủ yếu

  sự gồ ghề, sự khấp khểnh

  (âm nhạc) dấu thăng giáng bất thường

 • accident

  (Tech) hư hỏng, tai nạn

 • accident

  sự ngẫu nhiên, trường hợp không may

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accident

  * kinh tế

  sự cố bất ngờ

  sự rủi ro

  tai biến

  tai nạn

  * kỹ thuật

  hỏng hóc

  sự cố

  sự hỏng

  sự hỏng hóc

  sự hư hỏng

  sự ngẫu nhiên

  sự rủi ro

  cơ khí & công trình:

  địa hình gồ ghề

  xây dựng:

  địa hình mấp mô

  sự việc ngẫu nhiên

  toán & tin:

  trường hợp không may

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accident

  an unfortunate mishap; especially one causing damage or injury

  anything that happens suddenly or by chance without an apparent cause

  winning the lottery was a happy accident

  the pregnancy was a stroke of bad luck

  it was due to an accident or fortuity

  Synonyms: stroke, fortuity, chance event