accident detector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accident detector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accident detector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accident detector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • accident detector

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    máy phát hiện sự cố