accolade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accolade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accolade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accolade.

Từ điển Anh Việt

 • accolade

  /'ækəleid/

  * danh từ

  sự ôm hôn, sự gõ nhẹ sống gươm lên vai (khi phong tước)

  (âm nhạc) dấu gộp

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • accolade

  * kỹ thuật

  dấu ngoặc nhọn

  xây dựng:

  Một cách trang trí cửa dạng hai đường xoi hình chữ S

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • accolade

  Similar:

  award: a tangible symbol signifying approval or distinction

  an award for bravery

  Synonyms: honor, honour, laurels