honor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honor.

Từ điển Anh Việt

  • honor

    /'ɔnə/

    * danh từ & ngoại động từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (như) honour

Từ điển Anh Anh - Wordnet