honorable mention nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honorable mention nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honorable mention giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honorable mention.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • honorable mention

    Similar:

    mention: an official recognition of merit

    although he didn't win the prize he did get special mention

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).