dishonor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dishonor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dishonor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dishonor.

Từ điển Anh Việt

  • dishonor

    * danh từ

    sự danh ô

Từ điển Anh Anh - Wordnet