rape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rape.

Từ điển Anh Việt

 • rape

  /reip/

  * danh từ

  bã nho (sau khi ép lấy nước là rượu) dùng làn giấm

  thùng gây giấm nho

  (thực vật học) cây cải dầu

  (thơ ca) sự cướp đoạt, sự cưỡng đoạt, sự chiếm đoạt

  sự hâm hiếp, sự cưỡng dâm

  * ngoại động từ

  cướp đoạt, cưỡng đoạt, chiếm đoạt

  hâm hiếp, cưỡng dâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet