brassica napus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica napus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica napus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica napus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica napus

    Similar:

    rape: Eurasian plant cultivated for its seed and as a forage crop

    Synonyms: colza

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).