brassica hirta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica hirta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica hirta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica hirta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica hirta

    Similar:

    white mustard: Eurasian mustard cultivated for its pungent seeds; a source of table mustard and mustard oil

    Synonyms: Sinapis alba

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).