brassica oleracea botrytis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica oleracea botrytis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica oleracea botrytis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica oleracea botrytis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica oleracea botrytis

    Similar:

    cauliflower: a plant having a large edible head of crowded white flower buds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).