brassica oleracea gemmifera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica oleracea gemmifera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica oleracea gemmifera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica oleracea gemmifera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica oleracea gemmifera

    Similar:

    brussels sprout: plant grown for its stout stalks of edible small green heads resembling diminutive cabbages

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).