brassica nigra nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica nigra nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica nigra giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica nigra.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica nigra

    Similar:

    black mustard: widespread Eurasian annual plant cultivated for its pungent seeds; a principal source of table mustard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).