brassica oleracea nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica oleracea nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica oleracea giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica oleracea.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica oleracea

    Similar:

    cabbage: any of various cultivars of the genus Brassica oleracea grown for their edible leaves or flowers

    Synonyms: cultivated cabbage

    wild cabbage: wild original of cultivated cabbages; common in western coastal Europe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).