brassica oleracea italica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica oleracea italica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica oleracea italica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica oleracea italica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica oleracea italica

    Similar:

    broccoli: plant with dense clusters of tight green flower buds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).