brassica rapa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica rapa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica rapa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica rapa.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica rapa

    Similar:

    turnip: widely cultivated plant having a large fleshy edible white or yellow root

    Synonyms: white turnip

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).