brassica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica.

Từ điển Anh Việt

  • brassica

    * danh từ

    thực vật thuộc họ cải bắp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica

    mustards: cabbages; cauliflowers; turnips; etc.

    Synonyms: genus Brassica