brassica oleracea gongylodes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

brassica oleracea gongylodes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm brassica oleracea gongylodes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của brassica oleracea gongylodes.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • brassica oleracea gongylodes

    Similar:

    kohlrabi: plant cultivated for its enlarged fleshy turnip-shaped edible stem

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).