sinapis alba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sinapis alba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sinapis alba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sinapis alba.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sinapis alba

    Similar:

    white mustard: Eurasian mustard cultivated for its pungent seeds; a source of table mustard and mustard oil

    Synonyms: Brassica hirta

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).