sinapis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sinapis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sinapis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sinapis.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sinapis

    small genus of Old World herbs usually included in genus Brassica

    Synonyms: genus Sinapis

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).