outrage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

outrage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm outrage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của outrage.

Từ điển Anh Việt

 • outrage

  /'autreidʤ/

  * danh từ

  sự xúc phạm, sự làm phương hại, sự làm tổn thương (quyền lợi, tình cảm...)

  sự lăng nhục, sự sỉ nhục

  sự vi phạm trắng trợn

  an outrage upon justice: sự vi phạm công lý một cách trắng trợn

  * ngoại động từ

  xúc phạm, làm phương hại, làm tổn thương

  lăng nhục, sỉ nhục

  cưỡng hiếp

  vi phạm trắng trợn

Từ điển Anh Anh - Wordnet