desecrate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

desecrate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm desecrate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của desecrate.

Từ điển Anh Việt

 • desecrate

  /'desikreit/

  * ngoại động từ

  làm mất tính thiêng liêng

  dùng (nơi thiêng liêng, thánh vật) vào việc phàm tục; mạo phạm (thánh vật), báng bổ (thần thánh)

  dâng (một nơi linh thiêng...) cho tà ma quỷ dữ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • desecrate

  violate the sacred character of a place or language

  desecrate a cemetery

  violate the sanctity of the church

  profane the name of God

  Synonyms: profane, outrage, violate

  remove the consecration from a person or an object

  Synonyms: unhallow, deconsecrate

  Antonyms: consecrate