outrageousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

outrageousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm outrageousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của outrageousness.

Từ điển Anh Việt

 • outrageousness

  /aut'reidʤəsnis/

  * danh từ

  tính chất xúc phạm

  tính chất tàn bạo, tính chất vô nhân đạo

  tính chất thái quá

  tính chất mãnh liệt, tính chất ác liệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • outrageousness

  the quality of being outrageous

  Synonyms: enormity

  Similar:

  exorbitance: excessive excess