scandalise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

scandalise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm scandalise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của scandalise.

Từ điển Anh Việt

  • scandalise

    * ngoại động từ

    làm cho (ai) chướng tai gai mắt (vì một điều gì trái đạo đức, xúc phạm)

    xúc phạm đến ý thức luân thường đạo lý của (ai)

    thu (buồm) lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet