indignation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indignation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indignation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indignation.

Từ điển Anh Việt

 • indignation

  /,indig'neiʃn/

  * danh từ

  sự căm phẫn, sự phẫn nộ, sự công phẫn

  waves of indignation: những làn sóng phẫn nộ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • indignation

  a feeling of righteous anger

  Synonyms: outrage