indignation meeting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

indignation meeting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm indignation meeting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của indignation meeting.

Từ điển Anh Việt

  • indignation meeting

    /,indig'neiʃn'mi:tiɳ/

    * danh từ

    cuộc biểu tình phản đối