accesory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

accesory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm accesory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của accesory.

Từ điển Anh Việt

  • accesory

    phụ thêm; phụ tùng