an nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

an nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm an giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của an.

Từ điển Anh Việt

 • an

  /æn, ən/

  * liên từ

  (từ cổ,nghĩa cổ); (thông tục); (tiếng địa phương) nếu

  * mạo từ

  (xem) a

Từ điển Anh Anh - Wordnet