anu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anu.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anu

    Babylonian god of the sky; one of the supreme triad including Bel and Ea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).