anurla nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anurla nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anurla giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anurla.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • anurla

    * kỹ thuật

    y học:

    vô niệu